Loginnaam:
Wachtwoord:
Inloggen

 

 

Coöperatie voor adequate ambulancezorg

 

Axira is een landelijke coöperatie van en voor zelfstandige regionale organisaties voor ambulancezorg. Axira staat voor vernieuwing, kwaliteit, efficiency en continuïteit. Alle Axira leden werken dagelijks aan de verbindende doelstelling: het leveren van de beste, de meest uitgebreide en(kosten)efficiënte ambulancezorg.

 

 

Samenwerking als voorwaarde


Axira is stevig verankerd in de regio’s. De zelfstandige leden leveren zorg op maat: van mens tot mens, op basis van korte lijnen, persoonlijke relaties en transparante trajecten.
Onderlinge samenwerking is een voorwaarde om adequaat in te kunnen spelen op de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en de steeds hogere eisen aan zorg en zorgconcepten, techniek en zorgverleners. Door samenwerking waarborgt Axira, ook voor de toekomst, hoge kwaliteit tegen acceptabele kosten.

 

 

Krachtige voordelen


  

Axira biedt krachtige voordelen. Zoals de uitwisseling van kennis en ervaring, de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek en scherpere inkoopmogelijkheden. Door onderlinge contacten en regionale verankering worden kansen sneller herkend, erkend en benut.
Bovendien is er voor ambitieuze en betrokken medewerkers meer uitdaging, met betere carrière- en opleidingsmogelijkheden.

 

 

 

  

Zorg met voorsprong


Bij ambulancezorg gaat het om acute hulpverlening en/of planbare zorg. Maar het draait altijd om mensen en hun wensen, en om de persoonlijke zorg en aandacht. Dat is waar Axira dagelijks voor staat, omdat de leden altijd en onder alle omstandigheden de best mogelijke zorg verlenen in hun eigen regio’s.
De onderlinge solidariteit is een solide basis. Daarom is Axira meer dan de naam van de coöperatie; het is ook het waarmerk voor onderscheidende dienstverlening.
Andere regionale ambulancevoorzieningen die zich herkennen in de visie en waarden van Axira zijn welkom als lid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------

(*) Wat is een Coöperatie
De coöperatie is oorspronkelijk een vorm van zelforganisatie van producenten of afnemers, gericht op meer economische macht en schaalvoordeel. Een coöperatie is altijd van de leden, voor de leden en door de leden. Coöperaties speelden een belangrijke rol in de economische emancipatie in Nederland,  vooral rond de overgang naar de 20e eeuw. Via de coöperatie konden producenten (zoals boeren) en consumenten (via de Coöp winkels) doelen realiseren die individueel onbereikbaar waren, vooral wat betreft investeringen. Nederland kent ook nu veel coöperaties; de Rabobank is een bekend voorbeeld.